Hasznos információk

Kit mivel keress?

Ha van olyan folyamat, amihez az ÚjbudAPPban nem találsz elég információt, itt összeszedtük a leggyakoribb kérdéseket, és azt is, hogy az Önkormányzat különböző osztályain mivel és kit tudsz megkeresni.

KÖZTERÜLETFOGLALÁS

Egy közterületet a rendeltetésnek megfelelően bárki szabadon használhat. Azonban, ha a rendeltetésétől eltérő módon szeretnénk használni, az általában engedélyköteles. Rendeltetésétől eltérő  használatának számít például az, ha a terület hozzáférése akadályozott mások számára. Ilyen esetben szükséges engedélyt igényelni. 

Egy példa: Ha a Bercsényi utcában szeretnél pikniket tartani, az másokat akadályozhat abban, hogy autójukkal szabadon behajtsanak az utcába. Ebben az esetben engedélyt kell kérni a programhoz az Önkormányzattól. 

Azonban nem kell például közterület-használati hozzájárulás a közparkban tartott rendezvényeknél a zöldterületek igénybevételéhez.

A közterület-használat részletes szabályait Újbuda Önkormányzatának a közterületek használatáról és rendjéről szóló 42/2021. (XII. 21.) XI. ÖK rendelete tartalmazza, de a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatósága Városüzemeltetési Osztályának kollégái készséggel segítenek a konkrét kérdések megválaszolásában.

A https://terinfo.ujbuda.hu oldalon ellenőrizhető, hogy a közterület újbudai vagy fővárosi tulajdonba tartozik-e. Amennyiben a terület fővárosi, úgy a Fővárosi Önkormányzattól lehetséges az ingénylése.

A Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóságának Városüzemeltetési Osztálya foglalkozik a közterület-használati ügyek intézésével. Az ügyintézők elérhetősége, a közterület-használati hozzájárulás kérelmezéséhez szükséges nyomtatvány és tájékoztatók a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/varosuzemeltetesi-osztaly oldalon találhatók meg.

ÜZLETHELYISÉG BÉRLÉSE A NEGYEDBEN

A Bartók-negyed területén található üres (nem lakás céljára szolgáló) helyiségek bérbeadása pályázat útján történik. A pályázatok minden esetben megjelennek az ujbuda.hu oldalon, az Önkormányzat Facebook felületén és a kerületben megjelenő ingyenes Újbuda újságban. 

A várható pályázati kiírásokról, illetve pályázati előkészítésekről a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztályon, a 06-1-3811-311 vagy a 06-1-3811-312 telefonszámon tudnak felvilágosítást adni.

Amennyiben valaki pályázni szeretne ingatlanra, akkor a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint lehet benyújtani a pályázatot, zárt borítékban, a kiírásában szereplő címen. A kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati laphoz csatolni kell az előírt mellékleteket is. 

A részletes pályázati kiírás minden esetben a ujbuda.hu honlapról tölthető le.

Kulturális kedvezmény elsősorban akkor adható meg, ha az adott hely fő tevékenysége a vendéglátás és/vagy a kereskedelem. Ez a kedvezményes bérleti díj abban az esetben érhető el a pályázók számára, ha vállalják az előírt minimális kulturális rendezvény/esemény megtartását.

A kulturális kedvezmény mértékét és a bérleti díj minimális összegét mindig a pályázati kiírás tartalmazza.

KÉPVISELŐI ÜGYEK

Újbuda honlapján megtalálható az önkormányzati választókerületi címjegyzéket a közterületek ábécé sorrendje szerint, mellé írva, melyik közterülethez melyik képviselő tartozik.

Ha olyat tapasztal a lakókörnyezetében, amin javítani kellene (vagy lehetne) – legyen az közterületi vagy közlekedési probléma vagy éppen környezetvédelmi kérdés – az önkormányzati körzet képviselője tudja ezeket továbbítani a Polgármesteri Hivatal felé.

MINDEN A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

Budapest területén a BKM Zrt. (volt FKF Zrt.) március elejétől december elejéig hetente egyszer (Újbudán ez jelenleg a csütörtöki nap) szállítja el a házak elé kihelyezett zöldhulladékot. Ehhez a gallyakat 1 méteres darabokra vágva, kötegelve, a faleveleket pedig a Közszolgáltató logójával ellátott, biológiailag lebomló zsákokban szükséges kihelyezni, jól láthat és megközelíthető helyre. 

A szolgáltatásról és a zsákok beszerzéséről bővebb információ a https://www.fkf.hu/kerti-zoldhulladek-gyujtes honlapon olvasható.

Évente egyszer szervezi meg a BKM Zrt. a lomtalanítást a fővárosban. A lomok kikészítésének idejéről a lomtalanítás előtti 1-2 hétben a Közszolgáltató postaládákba bedobott szórólapokon informálja a lakosságot.

Ezzel kapcsolatos információk és a lomtalanítás pontos időpontja városrészenként a www.fkf.hu oldalon találhatóak.

A Bartók-negyedhez tartozó mellékutcákban lévő fák fenntartását Újbuda Önkormányzata végzi, a felmerülő problémákat a hivatal@ujbuda.hu e-mail címen lehet bejelenteni az Újbudai Polgármesteri Hivatal Zöldfelületi Csoportja felé.

A Bartók Béla út menti fák a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába tartoznak, azokat a FŐKERT gondozza. Az itt található fákkal kapcsolatban az ugyfelszolgalat@budapest.hu e-mail címen vagy a 061-327-1957-es telefonszámon lehet bejelentést tenni.

A veszélyes hulladékok egy része díjmentesen leadható a fővárosban működő hulladékudvarokban. Az egyes hulladékudvarokban leadható hulladékfajták listája, a leadás feltételei a https://www.fkf.hu/hulladekudvarok honlapon olvashatóak. 

Ezen kívül Újbuda Önkormányzata évente két alkalommal, a tavaszi és őszi nagytakarítási akció („Tisztaságot Újbudán!”) ideje alatt 1-1 szombati napon lehetőséget biztosít a lakóknak, hogy a kerület hat pontján leadhassák veszélyes hulladékaikat. Az aktuális kampányról Újbuda felületein lehet tájékozódni.

A kerületben működő hulladékudvar a Bánk bán u. 8-10. sz. alatt található.

További bővebb információ a https://www.fkf.hu/mit-hova-dobjak oldalon olvasható.

Ide tartoznak a háztartásokban használt veszélyes anyagokat tartalmazó szerek és ezek csomagolóanyagai, pl. elektromos és elektronikai hulladék, fénycső, világítótest, elem, akkumulátor, használt sütőzsiradék és göngyölege, fáradt olaj és göngyölege, nyomtató patron, fagyálló, aeroszolos palack, gépkocsi olajszűrő, festék, növényvédő szerek, félfolyadék, mosó- és tisztítószerek… 

A leadás részletes feltételei, tudnivalói a https://www.fkf.hu/jelenleg-leadhato-hulladekfajtak honlapon olvashatóak.

VÁROSI ZAJOK

A zajjal kapcsolatos problémákat (határérték alapján minősíthető zajforrások esetén, pl. zeneszolgáltatás, szellőző, -klímaberendezés) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályához kell benyújtani. 

A csendháborítás szabálysértés kivizsgálása a rendőrség hatáskörébe tartozik, ahol a csendháborítóval szemben feljelentés tehető. Az eljárás illetékmentes. A feljelentésnek tartalmaznia kell az eset rövid leírását, helyszínét, időpontját, az eljárás eredményes lefolytatása érdekében a csendháborító nevét, címét és lehetőség szerint tanúk megnevezését. 

Csendháborítás, rendbontás esetén az alábbi elérhetőségeken azonnali intézkedés kérhető a rendőrségtől, valamint a közterület-felügyelettől: 

 

BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság:  

1113 Budapest, Bocskai u. 90. 

Telefon: 1/381-4300 

 

Újbuda Közterület-felügyelet: 

1115 Budapest, Fraknó utca 32/B. 

Telefonszám: 1/688-6999  

e-mail: kozteruletfelugyelet@ktf.ujbuda.hu

Ezt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: ZR.) határozza meg egészen pontosan. Eszerint ilyennek számít: 

  • ha a zaj meghaladja a zajszennyezettség, zajkibocsátás megengedett határértékét, 
  • vagy olyan szabadidős zajforrástól származik,  amelynek bár a határértéket nem lehet megállapítani, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a lakosság nyugalmát zavarja.  

Amennyiben ilyet tapasztal, zajpanaszt adhat be a Hivatal Környezetvédelmi Osztályának környezetvédelmi hatóságára.

A lakosság nyugalmának érdekében a Bartók-negyed területén a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek gondoskodniuk kell a vendéglátóhelyen és teraszán, valamint a vendéglátóhely előtt is a zavarás megszüntetéséről. Továbbá ügyeletes számot kell az üzemeltetőnek működtetni a nyitva tartás ideje alatt.

A Hivatal Kereskedelmi Csoportjának kereskedelmi hatóságánál az üzletek, vendéglátóhelyek teraszok zavaró működése miatt a nyitva tartás korlátozást lehet kezdeményezni. A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett lakók olvasható nevét, címét, aláírását. Meg kell adni/jelölni azon lakók közvetlen elérhetőségét (telefonszám vagy e-mail cím), akik otthonukban vállalják az éjszakai szemle lebonyolítását.

Továbbá birtokvédelmi eljárás kezdeményezhető a vendéglátóhely zavaró működése miatt a jegyzőnél. 

Amennyiben a nyitvatartási idő be nem tartása miatt szeretne panaszt tenni, azt a Hivatal Igazgatási Csoportjához tudja benyújtani.

PARKOLÁS

A szabálytalan közterületi parkolással kapcsolatos bejelentéseket az Újbuda Közterület-felügyeletnél lehet megtenni.

Elérhetőségeik:

 telefonszám: 06-1/ 688 – 6999

E-mail: kozterületfelugyelet@ktf.ujbuda.hu 

Digitális lakossági bejelentő:   https://kozigazgatas.ujbuda.hu/node/29506

A negyedben található parkolási zónák ezen linken nézhetők meg: https://parkolas.ujbuda.hu/index.php/parkolasi-zonak/

A kerületben is mobil parkolással lehet digitálisan parkolási díjat fizetni. Részletes információk itt találhatóak: https://nmzrt.hu/szolgaltatasok/parkolas/parkolasi-zonak.html

Lakossági parkolás igénylése (amennyiben rendelkezik kerületi lakcímmel), az alábbi linken lehetséges: https://parkolas.ujbuda.hu/index.php/lakossagi-varakozasi-hozzajarulas/